Zásady ochrany osobních údajů


Pro uživatele z Kalifornie v USA platí naše Zásady ochrany osobních údajů připravené na CCPA. Kliknutím zobrazíte další informace.


1. Informace, které shromažďujeme

Log data

Když navštívíte naše webové stránky, naše servery mohou automaticky zaznamenávat standardní údaje poskytované vaším webovým prohlížečem. Může zahrnovat adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače, typ a verzi vašeho prohlížeče, navštívené stránky, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na každé stránce a další podrobnosti.

Údaje o zařízení

Můžeme také shromažďovat údaje o zařízení, které používáte k přístupu na naše webové stránky. Tato data mohou zahrnovat typ zařízení, operační systém, jedinečné identifikátory zařízení, nastavení zařízení a údaje o zeměpisné poloze. To, co shromažďujeme, může záviset na individuálním nastavení vašeho zařízení a softwaru. Doporučujeme vám zkontrolovat zásady výrobce vašeho zařízení nebo poskytovatele softwaru, abyste zjistili, jaké informace nám zpřístupňují.

Osobní informace

Pro porovnání průzkumu vás požádáme o „osobní údaje“, jako jsou vaše:

 • Emailová adresa
 • Rod
 • Datum narození
 • PSČ / PSČ
 • Věk/datum narození
 • Uživatelské jméno / ID z webu, který se účastní

Dále můžeme požadovat následující informace:

 • Prohlížeč / digitální otisk prstu
 • Adresa IP (Internet Protocol) / MAC (Media Acess Control).
 • Identifikační číslo zařízení
 • IMEI (International Mobile Equipment Identity)
 • Soubory cookie
 • Geo umístění
 • Profily na sociálních sítích

A další pozorovatelné/demografické informace:

 • název
 • Adresa
 • Telefonní čísla
 • Nejvyšší úroveň vzdělání
 • Velikost rodiny
 • Osobní preference (související s produktem)
 • Příjem domácnosti
 • Etnické / rasové
 • Politický názor
 • Zdraví / lékařské informace
 • Náboženství

Pro údaje požadované během externích průzkumů: Make Opinion není vlastníkem/sponzorem přesměrovaných průzkumů a všechny výsledky a data jsou ve vlastnictví zadavatele průzkumu.

Pro respondenty v průzkumech poskytovaných prostřednictvím Make Opinion: Shromažďujeme odpovědi, které zadáte na naše předběžné kvalifikační otázky jménem našich zákazníků v naší aplikaci. Můžeme vás požádat o vaši e-mailovou adresu, abyste se k naší službě mohli přihlásit z několika zařízení nebo různých publikačních partnerů, kteří používají aplikaci Make Opinion.

Make Opinion uchovává tyto informace ve své databázi, aby navrhla budoucí průzkumy, které odpovídají vašim profilovým informacím. Účast v těchto navrhovaných průzkumech je zcela nepovinná. Kromě toho jsou tyto informace sdíleny s partnery průzkumu. Pokud jste respondentem a máte nějaké otázky týkající se našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů našich partnerů průzkumu a vašich uložených údajů, kontaktujte přímo partnera průzkumu. Kdykoli vás poprvé přesměrujeme k některému z našich partnerů průzkumu, respondentovi se zobrazí jeho zásady ochrany osobních údajů.

2. Právní základy zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zákonně, spravedlivě a transparentně. Údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme pouze tam, kde k tomu máme právní základ.

Tyto právní základy závisí na službách, které používáte, a na tom, jak je používáte, což znamená, že shromažďujeme a používáme vaše údaje pouze tam, kde:

 • je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy (například když poskytujeme službu, kterou od nás požadujete);
 • splňuje oprávněný zájem (který není převažován vašimi zájmy v oblasti ochrany údajů), např. pro výzkum a vývoj, nabízet a propagovat naše služby a chránit naše zákonná práva a zájmy;
 • dáte nám k tomu souhlas pro konkrétní účel (například můžete souhlasit s tím, abychom vám zasílali náš newsletter); nebo
 • musíme zpracovávat vaše údaje, abychom splnili zákonnou povinnost

V případě, že souhlasíte s naším použitím informací o vás pro konkrétní účel, máte právo kdykoli změnit názor (neovlivní to však žádné již uskutečněné zpracování).

Osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné. I když tyto informace uchováváme, budeme je chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravě. To znamená, že doporučujeme, aby žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání není 100% bezpečný a nemůže zaručit absolutní bezpečnost dat. V případě potřeby si můžeme ponechat vaše osobní údaje pro splnění zákonné povinnosti nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

Vaše údaje budou zpracovány v souladu s následujícími právními ustanoveními:

 • Ve vztahu k údajům zaslaným ve formulářích, průzkumech apod. s vaším souhlasem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • S ohledem na služby, které využíváte k plnění smlouvy, platí čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • V opačném případě, zejména pokud jde o statistické údaje a online identifikátory založené na oprávněných zájmech, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (pro všechna data protokolu, údaje o zařízení a osobní informace uvedené v části „1. Informace, které shromažďujeme“).

3. Shromažďování a používání informací

Můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat informace pro následující účely a osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s těmito účely:

 • abychom vám umožnili přizpůsobit nebo personalizovat vaši zkušenost s našimi webovými stránkami;
 • abychom vám umožnili přístup a používání našich webových stránek, souvisejících aplikací a přidružených platforem sociálních médií;
 • kontaktovat vás a komunikovat s vámi;
 • pro vnitřní evidenci a administrativní účely;
 • pro analýzy, průzkum trhu a obchodní rozvoj, včetně provozování a zlepšování našich webových stránek, souvisejících aplikací a přidružených platforem sociálních médií;
 • organizovat soutěže a/nebo vám nabízet další výhody;
 • pro reklamu a marketing, včetně zasílání propagačních informací o našich produktech a službách a informací o třetích stranách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat;
 • dodržovat naše zákonné povinnosti a řešit případné spory, které můžeme mít; a
 • zvážit vaši žádost o zaměstnání.

4. Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje můžeme sdělit:

 • poskytovatelé služeb třetích stran za účelem umožnění jim poskytovat své služby, včetně (bez omezení) poskytovatelů IT služeb, datových úložišť, poskytovatelů hostingu a serverů, reklamních sítí, analytiků, záznamníků chyb, vymahačů dluhů, poskytovatelů údržby nebo řešení problémů, poskytovatelé marketingu nebo reklamy, profesionální poradci a provozovatelé platebních systémů;
 • naši zaměstnanci, dodavatelé a/nebo související subjekty;
 • sponzory nebo propagátory jakékoli soutěže, kterou pořádáme;
 • úvěrové zpravodajské agentury, soudy, tribunály a regulační orgány v případě, že nezaplatíte za zboží nebo služby, které jsme vám poskytli;
 • soudy, tribunály, regulační orgány a donucovací orgány, jak to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo budoucím soudním řízením nebo za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv;
 • třetí strany, včetně zástupců nebo subdodavatelů, kteří nám pomáhají při poskytování informací, produktů, služeb nebo přímého marketingu; a
 • třetí strany shromažďovat a zpracovávat údaje.

5. Mezinárodní přenosy osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy a zpracovávány v Německu, kde my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran provozujeme zařízení. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, souhlasíte se zpřístupněním těmto zahraničním třetím stranám.

Zajistíme, že jakýkoli přenos osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) do zemí mimo EHP bude chráněn vhodnými zárukami, například použitím standardních doložek o ochraně údajů schválených Evropskou komisí, nebo použitím závazných podniková pravidla nebo jiné právně akceptované prostředky.

Where we transfer personal information from a non-EEA country to another country, you acknowledge that third parties in other jurisdictions may not be subject to similar data protection laws to the ones in our jurisdiction. There are risks if any such third party engages in any act or practice that would contravene the data privacy laws in our jurisdiction and this might mean that you will not be able to seek redress under our jurisdiction’s privacy laws.

6. Vaše práva a kontrola vašich osobních údajů

Volba a souhlas: Tím, že nám poskytnete osobní údaje, souhlasíte s tím, že budeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud je vám méně než 16 let, musíte mít a zaručit se v rozsahu povoleném zákonem, že máte povolení svého rodiče nebo zákonného zástupce k přístupu a používání webové stránky a oni (vaši rodiče nebo opatrovník) s vámi souhlasili. poskytujete nám své osobní údaje. Nemusíte nám poskytovat osobní údaje, pokud je však neposkytnete, může to ovlivnit vaše používání této webové stránky nebo produktů a/nebo služeb nabízených na nich nebo jejich prostřednictvím.

Informace od třetích stran: Pokud o vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí stranou poskytující osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas takové osoby s poskytnutím osobních údajů nám.

Omezit: Můžete se rozhodnout omezit shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Pokud jste dříve souhlasili s tím, že použijeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete svůj názor kdykoli změnit tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených údajů. Pokud nás požádáte o omezení nebo omezení způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, dáme vám vědět, jak omezení ovlivní vaše používání našich webových stránek nebo produktů a služeb.

Přístup a přenositelnost dat: Můžete si vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme. Můžete si vyžádat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud je to možné, poskytneme tyto informace ve formátu CSV nebo v jiném snadno čitelném strojovém formátu. Kdykoli nás můžete požádat o vymazání osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete také požádat, abychom tyto osobní údaje předali jiné třetí straně.

Oprava Pokud se domníváte, že jakékoli informace nám hold o vás je nepřesný, neaktuální, neúplný, irelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených údajů. Vezmeme přiměřené kroky k opravě jakýchkoli informací, které byly zjištěny jako nepřesné, neúplné, zavádějící nebo zastaralé.

Oznámení o porušení zabezpečení údajů: Budeme dodržovat zákony, které se na nás vztahují, pokud jde o jakékoli porušení údajů.

stížnosti: Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušné zákony na ochranu údajů a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů a poskytněte nám úplné podrobnosti o údajném porušení. Bezodkladně vaši stížnost prošetříme a odpovíme vám písemně, uvedeme výsledek našeho šetření a kroky, které podnikneme k vyřízení vaší stížnosti. Máte také právo obrátit se v souvislosti se svou stížností na regulační orgán nebo úřad pro ochranu údajů.

Odhlásit odběr: Chcete-li se odhlásit z naší e-mailové databáze nebo odhlásit se z komunikace (včetně marketingových sdělení), kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů nebo se odhlaste pomocí možností odhlášení uvedených v komunikaci.

7. Soubory cookie

Ke shromažďování informací o vás a vaší aktivitě na našich stránkách používáme „cookies“. Soubor cookie je malá část dat, která naše webová stránka ukládá do vašeho počítače a přistupuje k nim při každé vaší návštěvě, takže můžeme porozumět tomu, jak naše stránky používáte. To nám pomáhá poskytovat vám obsah na základě vámi zadaných preferencí. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

8. Převody podniků

Pokud získáme my nebo náš majetek, nebo v nepravděpodobném případě, že ukončíme podnikání nebo vstoupíme do úpadku, zařadíme údaje mezi majetek převedený na jakékoli strany, které nás získají. Berete na vědomí, že k takovým převodům může dojít a že jakékoli strany, které nás získají, mohou nadále používat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami.

9. Limity naší politiky

Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které neprovozujeme. Uvědomte si prosím, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost za jejich příslušné postupy ochrany osobních údajů.

10. Změny těchto zásad

Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely aktuální přijatelné postupy. Podnikneme přiměřené kroky, abychom uživatele o změnách informovali prostřednictvím našich webových stránek. Vaše další používání této stránky po jakýchkoli změnách těchto zásad bude považováno za přijetí našich postupů v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů.

Pokud provedeme významnou změnu těchto zásad ochrany osobních údajů, například změníme právní základ, na kterém zpracováváme vaše osobní údaje, požádáme vás o opětovný souhlas s upravenými zásadami ochrany osobních údajů.

Make Opinion GmbH Data Controller
Nana Gabelia
privacy@makeopinion.com
n.gabelia@makeopinion.com

Tyto zásady jsou účinné od 1. července 2021.

Pro členy využívající naše služby z Číny: Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány mimo Čínu v následujících zemích: USA, Kanada, Francie, Rumunsko, Izrael, Pákistán a Indie vašimi správci Toluna, IPGeo a IPQS.

OZNÁMENÍ O SOUKROMÍ LGPD

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ – BRAZÍLIE

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro uživatele nacházející se v Brazílii doplňuje informace obsažené v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Make Opinion GmbH a vztahuje se výhradně na návštěvníky, uživatele a další osoby, které mají bydliště v Brazílii („spotřebitelé“ nebo „vy“). Toto oznámení přijímáme v souladu s brazilským zákonem o ochraně údajů Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (zákon č. 13,709/2018) („LGPD“). Všechny termíny definované v LGPD mají stejný význam, když jsou použity v tomto oznámení.

LGPD

Dne 18. září 2020 vstoupil v platnost pro brazilské obyvatele zákon Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Kromě práv uvedených v našich Zásadách ochrany osobních údajů můžete jako uživatel se sídlem v Brazílii uplatnit následující práva s ohledem na osobní údaje, které jsme shromáždili, s výhradou určitých omezení:

 • Právo na potvrzení o existenci zpracování. Máte právo nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje.
 • Právo na přístup k údajům. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a určitým informacím o tom, jak je používáme a s kým je sdílíme, včetně informací o jakýchkoli veřejných a soukromých subjektech, se kterými jsme vaše osobní údaje sdíleli. 
 • Právo na opravu neúplných, nepřesných nebo neaktuálních údajů. Pokud chcete opravit nebo revidovat jakékoli údaje, které o vás uchováváme, můžete tak učinit přístupem ke svému účtu a informacím v něm obsaženým nebo kontaktováním našeho týmu.
 • Právo na anonymizaci, blokování nebo smazání nepotřebných nebo nadbytečných údajů nebo údajů, které nejsou zpracovávány v souladu s LGPD. Upozorňujeme, že v závislosti na požadavku to může vést k pozastavení nebo ukončení určitých služeb a může se řídit právními a/nebo smluvními pokyny pro uchovávání.
 • Právo na přenositelnost údajů k jinému poskytovateli služeb nebo produktů prostřednictvím výslovné žádosti. Poskytujeme vám možnost kdykoli přesunout jakákoli data vašeho účtu třetí straně.
 • Právo na výmaz osobních údajů zpracovávaných se souhlasem subjektu údajů. Máte právo požádat o trvalé vymazání vašich údajů, s výhradou určitých výjimek. Upozorňujeme však, že uplatnění tohoto práva může mít za následek pozastavení nebo ukončení služeb a může se také řídit právními a/nebo smluvními pokyny pro uchovávání.
 • Právo na informace o možnosti neudělit souhlas a o důsledcích odmítnutí. Máte právo nás požádat o informace o možnosti neudělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a o důsledcích takového odmítnutí.
 • Právo odvolat souhlas.

Upozorňujeme, že ne všechna tato práva uvedená výše jsou absolutní a v některých případech platí omezení/výjimky. Například nemusíme být schopni plně vyhovět vaší žádosti, pokud jsme vázáni určitými právními omezeními nebo smluvními požadavky, ale za těchto okolností vám přesto odpovíme, abychom vás o takovém rozhodnutí informovali.

Uplatňování práv na přenositelnost a výmaz dat

Chcete-li uplatnit výše popsaná práva na přenositelnost a vymazání údajů, odešlete nám prosím ověřitelnou žádost spotřebitele: privacy@cpx-reseach.com

Před zpracováním vaší žádosti budeme muset ověřit vaši identitu. Ověřitelná žádost spotřebitele musí:

 • Poskytněte dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, že jste osobou, o které jsme shromáždili osobní údaje, nebo právním zástupcem.
 • Popište svůj požadavek dostatečně podrobně, abychom jej mohli správně pochopit, vyhodnotit a reagovat na něj.

Nemůžeme odpovědět na vaši žádost ani vám poskytnout osobní údaje, pokud nemůžeme ověřit vaši totožnost nebo oprávnění podat žádost a potvrdit, že se vás osobní údaje týkají. Podání ověřitelné žádosti spotřebitele nevyžaduje, abyste si u nás vytvořili účet. Osobní údaje poskytnuté v ověřitelné žádosti spotřebitele použijeme pouze k ověření totožnosti žadatele nebo oprávnění k podání žádosti.

Časování a formát odezvy

Na ověřitelnou žádost spotřebitele se snažíme odpovědět do 15 dnů od jejího obdržení, maximálně však do 30 dnů. Pokud u nás máte účet, doručíme písemnou odpověď na tento účet. Pokud u nás nemáte účet, doručíme naši písemnou odpověď poštou nebo elektronicky, dle vašeho uvážení. Odpověď, kterou poskytneme, také vysvětlí důvody, proč nemůžeme žádosti vyhovět, je-li to relevantní. Pro žádosti o přenositelnost dat vybereme formát pro poskytování vašich osobních údajů, který je snadno použitelný a měl by vám umožnit přenášet informace od jednoho subjektu k jinému subjektu bez překážek.

Neúčtujeme žádné poplatky za zpracování nebo odpověď na vaši ověřitelnou spotřebitelskou žádost.

Pokud jste společnosti Make Opinion GmbH poskytli údaje týkající se vašeho klienta, na kterého se vztahuje LGPD, jste odpovědní za získání řádného souhlasu těchto klientů před tím, než s námi sdílíte jejich osobní údaje. 

Změny v našem oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli a dle našeho uvážení upravit.

Když provedeme změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, upozorníme vás e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na domovské stránce našich webových stránek.

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení, našim Zásadám ochrany osobních údajů, způsobům, kterými shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, vašim možnostem a právům týkajícím se takového použití, nebo si přejete uplatnit svá práva podle brazilského práva, neváhejte a kontaktujte nás na:

Webová stránka: www.cpx-research.com
E-mailem: privacy@makeopinion.com
Poštovní adresa: Elfenallee 5, 13127 Berlín, Německo

Zásady používání souborů cookie

Používáme cookies, abychom vám pomohli zlepšit vaše zkušenosti http://www.cpx-research.comPoužíváme soubory cookie, abychom vám pomohli zlepšit zážitek z http://www.cpx-research.com. Tyto zásady používání souborů cookie jsou součástí zásad ochrany osobních údajů společnosti Make Opionion GmbH a pokrývají používání souborů cookie mezi vaším zařízením a našimi stránkami. Poskytujeme také základní informace o službách třetích stran, které můžeme používat a které mohou také používat soubory cookie jako součást svých služeb, i když se na ně nevztahují naše zásady.

Pokud si nepřejete přijímat cookies od nás, měli byste dát svému prohlížeči pokyn, aby cookies odmítal http://www.cpx-research.coms vědomím, že vám možná nebudeme schopni poskytnout některý z vámi požadovaných obsahů a služeb.

Co je to cookie?

Soubor cookie je malá část dat, která webová stránka ukládá do vašeho zařízení, když ji navštívíte, obvykle obsahuje informace o samotné webové stránce, jedinečný identifikátor, který umožňuje stránce rozpoznat váš webový prohlížeč, když se vrátíte, a další údaje, které slouží danému účelu. souboru cookie a životnost samotného souboru cookie.

Soubory cookie se používají k aktivaci určitých funkcí (např. přihlášení), ke sledování používání stránek (např. analýzy), k ukládání vašich uživatelských nastavení (např. časové pásmo, předvolby oznámení) a k personalizaci vašeho obsahu (např. reklama, jazyk) .

Soubory cookie nastavené webem, který navštěvujete, se běžně označují jako „soubory cookie první strany“ a obvykle sledují pouze vaši aktivitu na konkrétním webu. Soubory cookie nastavené jinými stránkami a společnostmi (tj. třetími stranami) se nazývají „cookies třetích stran“ a lze je použít ke sledování na jiných webových stránkách, které využívají stejnou službu třetí strany.

Typy cookies a jak je používáme

Nezbytné soubory cookie

Nezbytné soubory cookie jsou zásadní pro vaši zkušenost s webem, protože umožňují základní funkce, jako je přihlašování uživatelů, správa účtů, nákupní košíky a zpracování plateb. K aktivaci určitých funkcí na našich webových stránkách používáme nezbytné soubory cookie.

Výkonové soubory cookie

Výkonnostní soubory cookie se používají ke sledování toho, jak používáte web během své návštěvy, aniž by o vás shromažďovaly osobní údaje. Tyto informace jsou obvykle anonymní a agregované s informacemi sledovanými napříč všemi uživateli webu, aby společnostem pomohly porozumět vzorcům používání návštěvníků, identifikovat a diagnostikovat problémy nebo chyby, s nimiž se jejich uživatelé mohou setkat, a činit lepší strategická rozhodnutí při zlepšování celkového dojmu uživatelů z webu. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny webem, který navštěvujete (první strana), nebo službami třetích stran. Na našich stránkách používáme výkonnostní cookies.

Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookie se používají ke shromažďování informací o vašem zařízení a jakýchkoli nastaveních, která můžete nakonfigurovat na navštívené webové stránce (jako je nastavení jazyka a časového pásma). Pomocí těchto informací vám webové stránky mohou poskytovat přizpůsobený, vylepšený nebo optimalizovaný obsah a služby. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny webem, který navštěvujete (první strana), nebo službou třetí strany. Pro vybrané funkce na našem webu používáme funkční soubory cookie.

Soubory cookie pro cílení/reklamu

Soubory cookie pro cílení/reklamu se používají k určení, jaký propagační obsah je pro vás a vaše zájmy relevantnější a vhodnější. Webové stránky je mohou používat k poskytování cílené reklamy nebo k omezení počtu zobrazení reklamy. To pomáhá společnostem zlepšit efektivitu jejich kampaní a kvalitu obsahu, který je vám prezentován. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny webem, který navštěvujete (první strana), nebo službami třetích stran. Soubory cookie pro cílení/reklamu nastavené třetími stranami mohou být použity k vašemu sledování na jiných webových stránkách, které využívají stejnou službu třetí strany. Na našich stránkách používáme cílené/reklamní cookies.

Soubory cookie třetích stran na našich stránkách

Na našich webových stránkách můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran – například poskytovatele analytických služeb a partnery obsahu. Těmto třetím stranám poskytujeme přístup k vybraným informacím za účelem provádění konkrétních úkolů naším jménem. Mohou také nastavit soubory cookie třetích stran za účelem poskytování služeb, které poskytují. Soubory cookie třetích stran lze použít ke sledování na jiných webových stránkách, které používají stejnou službu třetí strany. Protože nad soubory cookie třetích stran nemáme žádnou kontrolu, nevztahují se na ně zásady souborů cookie společnosti Make Opinion GmbH.

Náš příslib ochrany osobních údajů třetích stran

Než získáme jejich služby, přezkoumáme zásady ochrany osobních údajů všech našich poskytovatelů třetích stran, abychom zajistili, že jejich postupy budou v souladu s našimi. Nikdy vědomě nebudeme zahrnovat služby třetích stran, které narušují nebo narušují soukromí našich uživatelů.

Jak můžete kontrolovat nebo zrušit používání souborů cookie

Pokud si nepřejete přijímat cookies od nás, můžete dát svému prohlížeči pokyn, aby cookies z našich webových stránek odmítl. Většina prohlížečů je ve výchozím nastavení nakonfigurována tak, aby přijímala soubory cookie, ale tato nastavení můžete aktualizovat tak, aby soubory cookie buď zcela odmítaly, nebo aby vás upozornily, když se webová stránka pokouší nastavit nebo aktualizovat soubor cookie.

Pokud prohlížíte webové stránky z více zařízení, možná budete muset aktualizovat nastavení na každém jednotlivém zařízení.

Ačkoli některé soubory cookie lze zablokovat s malým dopadem na vaši zkušenost s webem, blokování všech souborů cookie může znamenat, že nebudete mít přístup k určitým funkcím a obsahu na navštívených stránkách.

cs_CZCzech