Πολιτική Απορρήτου


Για χρήστες από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α., ισχύει η Πολιτική απορρήτου που είναι έτοιμη για CCPA. Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.


1. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Δεδομένα καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν αυτόματα τα τυπικά δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορεί να περιλαμβάνει τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) του υπολογιστή σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώσατε σε κάθε σελίδα και άλλες λεπτομέρειες.

Δεδομένα συσκευής

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, τις ρυθμίσεις της συσκευής και τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας. Αυτό που συλλέγουμε μπορεί να εξαρτάται από τις μεμονωμένες ρυθμίσεις της συσκευής και του λογισμικού σας. Συνιστούμε να ελέγξετε τις πολιτικές του κατασκευαστή της συσκευής σας ή του παρόχου λογισμικού για να μάθετε ποιες πληροφορίες διαθέτουν σε εμάς.

Προσωπικές πληροφορίες

Για την αντιστοίχιση της έρευνας, θα ζητήσουμε "προσωπικές πληροφορίες", όπως:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Γένος
 • Ημερομηνια γεννησης
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Ηλικία/ημερομηνία γέννησης
 • Όνομα χρήστη / αναγνωριστικό από τον ιστότοπο που συμμετέχει

Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Πρόγραμμα περιήγησης / ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα
 • Διεύθυνση IP (Πρωτόκολλο Διαδικτύου) / MAC (Έλεγχος πρόσβασης μέσων).
 • Αριθμός αναγνώρισης συσκευής
 • IMEI (Διεθνής Ταυτότητα Κινητού Εξοπλισμού)
 • Μπισκότα
 • Γεωτοποθεσία
 • Προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Και άλλες παρατηρήσιμες/δημογραφικές πληροφορίες:

 • Ονομα
 • Διεύθυνση
 • Τηλεφωνικοί αριθμοί
 • Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης
 • Μέγεθος οικογένειας
 • Προσωπικές προτιμήσεις (σχετικές με το προϊόν)
 • Το εισόδημα των νοικοκυριών
 • Εθνοτική / Φυλή
 • Πολιτική άποψη
 • Υγεία / Ιατρικές πληροφορίες
 • Θρησκεία

Για δεδομένα που ζητούνται κατά τη διάρκεια εξωτερικών ερευνών: Το Make Opinion δεν είναι ο κάτοχος/χορηγός των ερευνών που ανακατευθύνονται και όλα τα αποτελέσματα και τα δεδομένα ανήκουν στον χορηγό της έρευνας.

Για τους ερωτηθέντες σε έρευνες που παρέχονται μέσω του Make Opinion: Συλλέγουμε τις απαντήσεις που δίνετε στις ερωτήσεις προεπιλογής μας για λογαριασμό των πελατών μας μέσα στην εφαρμογή μας. Ενδέχεται να ζητήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία μας από πολλές συσκευές ή διαφορετικούς συνεργάτες εκδόσεων που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Make Opinion.

Η Make Opinion διατηρεί αυτές τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων της για να προτείνει μελλοντικές έρευνες που ταιριάζουν με τις πληροφορίες προφίλ σας. Η συμμετοχή σε αυτές τις προτεινόμενες έρευνες είναι εντελώς μη υποχρεωτική. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες κοινοποιούνται στους εταίρους της έρευνας. Εάν είστε ερωτώμενος και έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου των συνεργατών μας στην έρευνα και τα αποθηκευμένα δεδομένα σας, επικοινωνήστε απευθείας με τον συνεργάτη της έρευνας. Κάθε φορά που σας δρομολογούμε σε έναν από τους συνεργάτες της έρευνας μας την πρώτη φορά, η πολιτική απορρήτου του θα εμφανίζεται στον ερωτώμενο.

2. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς μόνο όπου διαθέτουμε νομικές βάσεις για κάτι τέτοιο.

Αυτές οι νομικές βάσεις εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε, πράγμα που σημαίνει ότι συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο όπου:

 • είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας προτού συνάψετε μια τέτοια σύμβαση (για παράδειγμα, όταν παρέχουμε μια υπηρεσία που ζητάτε από εμάς).
 • ικανοποιεί ένα έννομο συμφέρον (το οποίο δεν υπερισχύει των συμφερόντων σας για την προστασία των δεδομένων), όπως για την έρευνα και την ανάπτυξη, την εμπορία και την προώθηση των υπηρεσιών μας και την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας·
 • μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας να το κάνουμε για συγκεκριμένο σκοπό (για παράδειγμα, μπορεί να συναινέσετε να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο)· ή
 • πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση

Όταν συναινείτε στη χρήση των πληροφοριών που αφορούν εσάς για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή (αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε επεξεργασία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί).

Δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες για περισσότερο από όσο χρειάζεται. Ενώ διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες, θα τις προστατεύσουμε με εμπορικά αποδεκτά μέσα για να αποτρέψουμε απώλεια και κλοπή, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση. Τούτου λεχθέντος, συμβουλεύουμε ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τη συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση ή για να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου.

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές διατάξεις:

 • Σε σχέση με δεδομένα που υποβάλλονται σε έντυπα, έρευνες κ.λπ. με τη συγκατάθεσή σας, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR
 • Όσον αφορά τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε για την εκπλήρωση της σύμβασης, εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR
 • Διαφορετικά, ιδίως όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα και τα διαδικτυακά αναγνωριστικά που βασίζονται σε έννομα συμφέροντα, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR (για όλα τα δεδομένα καταγραφής, δεδομένα συσκευής και προσωπικές πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα «1. Πληροφορίες που συλλέγουμε»).

3. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Ενδέχεται να συλλέξουμε, να διατηρούμε, να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς και οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς:

 • για να σας επιτρέψουμε να προσαρμόσετε ή να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας,
 • για να σας επιτρέψουμε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τις σχετικές εφαρμογές και τις σχετικές πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης·
 • να επικοινωνήσει και να επικοινωνήσει μαζί σας·
 • για εσωτερική τήρηση αρχείων και διοικητικούς σκοπούς·
 • για ανάλυση, έρευνα αγοράς και επιχειρηματική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της βελτίωσης του ιστότοπού μας, των σχετικών εφαρμογών και των σχετικών πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης·
 • για να διοργανώσετε διαγωνισμούς ή/και να σας προσφέρουμε πρόσθετα οφέλη.
 • για διαφήμιση και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και πληροφορίες σχετικά με τρίτα μέρη που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν·
 • να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και να επιλύουμε τυχόν διαφορές που μπορεί να έχουμε· και
 • να εξετάσει την αίτησή σας για απασχόληση.

4. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε:

 • τρίτους παρόχους υπηρεσιών με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής, αποθήκευσης δεδομένων, παρόχων φιλοξενίας και διακομιστών, δικτύων διαφημίσεων, αναλυτικών στοιχείων, καταγραφέων σφαλμάτων, συλλεκτών χρεών, παρόχων συντήρησης ή επίλυσης προβλημάτων, παρόχους μάρκετινγκ ή διαφήμισης, επαγγελματίες συμβούλους και διαχειριστές συστημάτων πληρωμών·
 • τους υπαλλήλους μας, τους εργολάβους και/ή τις σχετικές οντότητες·
 • χορηγούς ή υποστηρικτές οποιουδήποτε διαγωνισμού διοργανώνουμε·
 • γραφεία αναφοράς πιστώσεων, δικαστήρια, δικαστήρια και ρυθμιστικές αρχές, σε περίπτωση που δεν πληρώσετε για αγαθά ή υπηρεσίες που σας παρέχουμε.
 • δικαστήρια, δικαστήρια, ρυθμιστικές αρχές και αξιωματούχοι επιβολής του νόμου, όπως απαιτείται από το νόμο, σε σχέση με οποιαδήποτε πραγματική ή μελλοντική νομική διαδικασία ή με σκοπό τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας·
 • τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων ή υπεργολάβων, που μας βοηθούν στην παροχή πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών ή άμεσου μάρκετινγκ σε εσάς. και
 • τρίτα μέρη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

5. Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία στη Γερμανία, όπου διατηρούμε εγκαταστάσεις εμείς ή οι συνεργάτες μας, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι τρίτοι πάροχοι. Παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας στοιχεία, συναινείτε στην αποκάλυψη σε αυτά τα τρίτα μέρη στο εξωτερικό.

Θα διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικών πληροφοριών από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε χώρες εκτός του ΕΟΧ θα προστατεύεται από κατάλληλες διασφαλίσεις, για παράδειγμα με τη χρήση τυπικών ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τη χρήση δεσμευτικών εταιρικούς κανόνες ή άλλα νομικά αποδεκτά μέσα.

Where we transfer personal information from a non-EEA country to another country, you acknowledge that third parties in other jurisdictions may not be subject to similar data protection laws to the ones in our jurisdiction. There are risks if any such third party engages in any act or practice that would contravene the data privacy laws in our jurisdiction and this might mean that you will not be able to seek redress under our jurisdiction’s privacy laws.

6. Τα δικαιώματά σας και ο έλεγχος των προσωπικών σας στοιχείων

Επιλογή και συγκατάθεση: Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες σε εμάς, συναινείτε να συλλέγουμε, να διατηρούμε, να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε και να εγγυηθείτε στον βαθμό που μας επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ότι έχετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου και αυτοί (οι γονείς ή ο κηδεμόνας σας) έχουν συναινέσει μαζί σας παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας στοιχεία. Δεν χρειάζεται να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, ωστόσο, αν δεν το κάνετε, μπορεί να επηρεάσει τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών που προσφέρονται σε ή μέσω αυτού.

Πληροφορίες από τρίτους: Εάν λάβουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς από τρίτο μέρος, θα τα προστατεύσουμε όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν είστε τρίτο μέρος που παρέχει προσωπικές πληροφορίες για κάποιον άλλο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη συγκατάθεση ενός τέτοιου ατόμου για την παροχή των προσωπικών πληροφοριών σε εμάς.

Περιορίζω: Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Εάν έχετε συμφωνήσει προηγουμένως να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Εάν μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή να περιορίσουμε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων, θα σας ενημερώσουμε πώς ο περιορισμός επηρεάζει τη χρήση του ιστότοπού μας ή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Πρόσβαση και φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες για τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Όπου είναι δυνατόν, θα παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες σε μορφή CSV ή άλλη εύκολα αναγνώσιμη μορφή μηχανής. Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μεταφέρουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες σε άλλο τρίτο μέρος.

Διόρθωση Εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν πληροφορίες Το κράτημα για εσάς είναι ανακριβές, ξεπερασμένο, ελλιπές, άσχετο ή παραπλανητικό, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Θα πάρουμε εύλογα μέτρα για τη διόρθωση οποιασδήποτε πληροφορίας κρίνεται ανακριβής, ελλιπής, παραπλανητική ή ξεπερασμένη.

Ειδοποίηση για παραβιάσεις δεδομένων: Θα συμμορφωνόμαστε με τους νόμους που ισχύουν για εμάς σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων.

Παράπονα: Εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει μια σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία και δώστε μας πλήρεις λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη παραβίαση. Θα διερευνήσουμε αμέσως το παράπονό σας και θα σας απαντήσουμε εγγράφως, αναφέροντας το αποτέλεσμα της έρευνάς μας και τα βήματα που θα λάβουμε για την αντιμετώπιση της καταγγελίας σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με έναν ρυθμιστικό φορέα ή μια αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την καταγγελία σας.

Κατάργηση εγγραφής: Για να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μάρκετινγκ), επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία ή εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τις ευκολίες εξαίρεσης που παρέχονται στην επικοινωνία.

7. Μπισκότα

Χρησιμοποιούμε «cookies» για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύει ο ιστότοπός μας στον υπολογιστή σας και έχει πρόσβαση κάθε φορά που τον επισκέπτεστε, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις που έχετε καθορίσει. Ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies για περισσότερες πληροφορίες.

8. Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Εάν αποκτήσουμε εμείς ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, ή στην απίθανη περίπτωση να σταματήσουμε τη λειτουργία μας ή να πέσουμε σε πτώχευση, θα συμπεριλάβουμε δεδομένα μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται σε τυχόν μέρη που μας αποκτούν. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες μεταφορές ενδέχεται να συμβούν και ότι τυχόν μέρη που μας αποκτούν ενδέχεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

9. Όρια της πολιτικής μας

Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν λειτουργούμε από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου και των πολιτικών αυτών των ιστότοπων και δεν μπορούμε να δεχθούμε ευθύνη ή ευθύνη για τις αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου τους.

10. Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική

Κατά την κρίση μας, ενδέχεται να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους χρήστες σχετικά με τις αλλαγές μέσω του ιστότοπού μας. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική θα θεωρείται ως αποδοχή των πρακτικών μας σχετικά με το απόρρητο και τις προσωπικές πληροφορίες.

Εάν κάνουμε μια σημαντική αλλαγή σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, για παράδειγμα αλλάζοντας μια νόμιμη βάση στην οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε εκ νέου στην τροποποιημένη πολιτική απορρήτου.

Make Opinion GmbH Data Controller
Nana Gabelia
privacy@makeopinion.com
n.gabelia@makeopinion.com

Αυτή η πολιτική ισχύει από την 01 Ιουλίου 2021.

Για μέλη που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας από την Κίνα: Κατανοώ ότι τα προσωπικά μου στοιχεία θα υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός Κίνας στις ακόλουθες χώρες: ΗΠΑ, Καναδάς, Γαλλία, Ρουμανία, Ισραήλ, Πακιστάν και Ινδία από τους διαχειριστές σας Toluna, IPGeo και IPQS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ LGPD

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Αυτή η Σημείωση Απορρήτου για χρήστες που βρίσκονται στη Βραζιλία συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου της Make Opinion GmbH και ισχύει αποκλειστικά για επισκέπτες, χρήστες και άλλους που διαμένουν στη Βραζιλία ("καταναλωτές" ή "εσείς"). Υιοθετούμε αυτήν την ειδοποίηση για να συμμορφωθούμε με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων της Βραζιλίας Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Νόμος Αρ. 13.709/2018) («LGPD»). Τυχόν όροι που ορίζονται στο LGPD έχουν την ίδια σημασία όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση.

LGPD

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, το Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) τέθηκε σε ισχύ για τους κατοίκους της Βραζιλίας. Εκτός από τα δικαιώματα που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου μας, ως χρήστης που βρίσκεται στη Βραζιλία, ενδέχεται να μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών:

 • Το δικαίωμα επιβεβαίωσης της ύπαρξης της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και με ποιους τα μοιραζόμαστε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τυχόν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με τους οποίους έχουμε μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. 
 • Το δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών, ανακριβών ή ξεπερασμένων δεδομένων. Εάν θέλετε να διορθώσετε ή να αναθεωρήσετε οποιοδήποτε από τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, μπορείτε να το κάνετε μεταβαίνοντας στον λογαριασμό σας και στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν ή επικοινωνώντας με την ομάδα μας.
 • Το δικαίωμα ανωνυμοποίησης, αποκλεισμού ή διαγραφής περιττών ή υπερβολικών δεδομένων ή δεδομένων που δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον LGPD. Λάβετε υπόψη ότι, ανάλογα με το αίτημα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή διακοπή ορισμένων υπηρεσιών και μπορεί να διέπεται από νομικές ή/και συμβατικές οδηγίες διατήρησης.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σε άλλο πάροχο υπηρεσιών ή προϊόντων, μέσω ρητού αιτήματος. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να μετακινήσετε οποιαδήποτε από τα δεδομένα του λογαριασμού σας σε τρίτο μέρος, ανά πάσα στιγμή.
 • Το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την οριστική διαγραφή των δεδομένων σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων. Ωστόσο, σημειώστε ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών και μπορεί επίσης να διέπεται από νομικές ή/και συμβατικές κατευθυντήριες γραμμές διατήρησης.
 • Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη δυνατότητα μη παροχής συγκατάθεσης και για τις συνέπειες της άρνησης. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μη συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τις συνέπειες μιας τέτοιας άρνησης.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι όλα αυτά τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω και ισχύουν περιορισμοί/εξαιρέσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε πλήρως με το αίτημά σας εάν δεσμευόμαστε από ορισμένους νομικούς περιορισμούς ή συμβατικές απαιτήσεις, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, θα συνεχίσουμε να απαντάμε για να σας ειδοποιήσουμε για μια τέτοια απόφαση.

Άσκηση Δικαιωμάτων Φορητότητας και Διαγραφής Δεδομένων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα φορητότητας και διαγραφής δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω, υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή σε εμάς: privacy@cpx-reseach.com

Θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Το επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή πρέπει:

 • Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε εύλογα ότι είστε το άτομο για το οποίο συλλέξαμε προσωπικές πληροφορίες ή νόμιμος εκπρόσωπος.
 • Περιγράψτε το αίτημά σας με επαρκείς λεπτομέρειες που μας επιτρέπουν να το κατανοήσουμε, να αξιολογήσουμε και να ανταποκριθούμε σωστά.

Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να σας παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες εάν δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή την εξουσιοδότηση να υποβάλετε το αίτημα και να επιβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία σχετίζονται με εσάς. Η υποβολή ενός επαληθεύσιμου αιτήματος καταναλωτή δεν απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού σε εμάς. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται σε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα ή την εξουσία του αιτούντος να υποβάλει το αίτημα.

Χρόνος και Μορφή απόκρισης

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή εντός 15 ημερών από την παραλαβή του, αλλά όχι περισσότερο από 30 ημέρες. Εάν έχετε λογαριασμό μαζί μας, θα δώσουμε τη γραπτή μας απάντηση σε αυτόν τον λογαριασμό. Εάν δεν έχετε λογαριασμό μαζί μας, θα σας παραδώσουμε γραπτή απάντησή μας μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά, κατά την επιλογή σας. Η απάντηση που παρέχουμε θα εξηγεί επίσης τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ένα αίτημα, εάν υπάρχει. Για αιτήματα φορητότητας δεδομένων, θα επιλέξουμε μια μορφή για την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων που είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμα και θα σας επιτρέπουν να μεταδίδετε τις πληροφορίες από μια οντότητα σε άλλη οντότητα χωρίς εμπόδια.

Δεν χρεώνουμε χρέωση για την επεξεργασία ή την απάντηση στο επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή σας.

Εάν έχετε παράσχει δεδομένα στη Make Opinion GmbH σχετικά με έναν πελάτη σας, ο οποίος υπόκειται στον LGPD, είστε υπεύθυνοι για τη λήψη της κατάλληλης συγκατάθεσης από αυτούς τους πελάτες πριν κοινοποιήσετε τα προσωπικά τους στοιχεία μαζί μας. 

Αλλαγές στη Δήλωση Απορρήτου μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή τη σημείωση απορρήτου κατά την κρίση μας και ανά πάσα στιγμή.

Όταν κάνουμε αλλαγές σε αυτήν τη σημείωση απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email ή μέσω ειδοποίησης στην αρχική σελίδα του ιστότοπού μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση, την Πολιτική Απορρήτου μας, τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, τις επιλογές και τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτή τη χρήση ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βραζιλίας, μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Δικτυακός τόπος: www.cpx-research.com
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: privacy@makeopinion.com
Ταχυδρομική διεύθυνση: Elfenallee 5, 13127 Βερολίνο, Γερμανία

Πολιτική cookie

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας http://www.cpx-research.comΧρησιμοποιούμε cookie για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο http://www.cpx-research.com. Αυτή η πολιτική cookie αποτελεί μέρος της πολιτικής απορρήτου της Make Opionion GmbH και καλύπτει τη χρήση των cookies μεταξύ της συσκευής σας και του ιστότοπού μας. Παρέχουμε επίσης βασικές πληροφορίες για υπηρεσίες τρίτων που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε, οι οποίοι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies ως μέρος της υπηρεσίας τους, αν και δεν καλύπτονται από την πολιτική μας.

Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies από εμάς, θα πρέπει να δώσετε οδηγίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί τα cookies από http://www.cpx-research.comμε την κατανόηση ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε κάποιο από το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

Τι είναι ένα cookie;

Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε, που συνήθως περιέχει πληροφορίες για τον ίδιο τον ιστότοπο, ένα μοναδικό αναγνωριστικό που επιτρέπει στον ιστότοπο να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επιστρέφετε και πρόσθετα δεδομένα που εξυπηρετούν το σκοπό του cookie και τη διάρκεια ζωής του ίδιου του cookie.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών (π.χ. σύνδεση), για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου (π.χ. αναλυτικά στοιχεία), για την αποθήκευση των ρυθμίσεων χρήστη (π.χ. ζώνη ώρας, προτιμήσεις ειδοποιήσεων) και για την εξατομίκευση του περιεχομένου σας (π.χ. διαφήμιση, γλώσσα) .

Τα cookies που ορίζονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε αναφέρονται συνήθως ως "cookies πρώτου μέρους" και συνήθως παρακολουθούν μόνο τη δραστηριότητά σας στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies που ορίζονται από άλλους ιστότοπους και εταιρείες (δηλ. τρίτα μέρη) ονομάζονται «cookies τρίτων» και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση σας σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν την ίδια υπηρεσία τρίτων.

Τύποι cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε

Απαραίτητα cookies

Τα βασικά cookie είναι ζωτικής σημασίας για την εμπειρία σας από έναν ιστότοπο, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως οι συνδέσεις χρηστών, η διαχείριση λογαριασμού, τα καλάθια αγορών και η επεξεργασία πληρωμών. Χρησιμοποιούμε βασικά cookies για να ενεργοποιήσουμε ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπό μας.

Cookies απόδοσης

Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο κατά την επίσκεψή σας, χωρίς να συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Συνήθως, αυτές οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και συγκεντρώνονται με πληροφορίες που παρακολουθούνται σε όλους τους χρήστες του ιστότοπου, για να βοηθήσουν τις εταιρείες να κατανοήσουν τα μοτίβα χρήσης των επισκεπτών, να εντοπίσουν και να διαγνώσουν προβλήματα ή σφάλματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες τους και να λάβουν καλύτερες στρατηγικές αποφάσεις για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας ιστότοπου του κοινού τους. Αυτά τα cookies μπορεί να οριστούν από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (πρώτου μέρους) ή από υπηρεσίες τρίτων. Χρησιμοποιούμε cookies απόδοσης στον ιστότοπό μας.

Cookies λειτουργικότητας

Τα cookie λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή σας και τυχόν ρυθμίσεις που μπορείτε να διαμορφώσετε στον ιστότοπο που επισκέπτεστε (όπως ρυθμίσεις γλώσσας και ζώνης ώρας). Με αυτές τις πληροφορίες, οι ιστότοποι μπορούν να σας παρέχουν προσαρμοσμένο, βελτιωμένο ή βελτιστοποιημένο περιεχόμενο και υπηρεσίες. Αυτά τα cookies μπορεί να οριστούν από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (πρώτου μέρους) ή από μια υπηρεσία τρίτου μέρους. Χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας για επιλεγμένες λειτουργίες στον ιστότοπό μας.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Τα cookie στόχευσης/διαφήμισης χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του διαφημιστικού περιεχομένου που είναι πιο σχετικό και κατάλληλο για εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Οι ιστότοποι ενδέχεται να τους χρησιμοποιούν για να προσφέρουν στοχευμένες διαφημίσεις ή για να περιορίσουν τον αριθμό των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση. Αυτό βοηθά τις εταιρείες να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των καμπανιών τους και την ποιότητα του περιεχομένου που παρουσιάζεται σε εσάς. Αυτά τα cookies μπορεί να οριστούν από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (πρώτου μέρους) ή από υπηρεσίες τρίτων. Τα cookies στόχευσης/διαφήμισης που ορίζονται από τρίτα μέρη ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση σας σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν την ίδια υπηρεσία τρίτων. Χρησιμοποιούμε cookies στόχευσης/διαφήμισης στον ιστότοπό μας.

Cookies τρίτων στον ιστότοπό μας

Ενδέχεται να απασχολούμε τρίτες εταιρείες και ιδιώτες στους ιστότοπούς μας—για παράδειγμα, παρόχους αναλυτικών στοιχείων και συνεργάτες περιεχομένου. Παραχωρούμε σε αυτά τα τρίτα μέρη πρόσβαση σε επιλεγμένες πληροφορίες για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας. Μπορούν επίσης να ορίσουν cookies τρίτων προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες που παρέχουν. Τα cookies τρίτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση σας σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν την ίδια υπηρεσία τρίτων. Καθώς δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στα cookie τρίτων, δεν καλύπτονται από την πολιτική cookie της Make Opinion GmbH.

Η υπόσχεσή μας για το απόρρητο τρίτων

Εξετάζουμε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων παρόχων μας πριν χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες τους για να διασφαλίσουμε ότι οι πρακτικές τους ευθυγραμμίζονται με τις δικές μας. Δεν θα συμπεριλάβουμε ποτέ εν γνώσει μας υπηρεσίες τρίτων που θέτουν σε κίνδυνο ή παραβιάζουν το απόρρητο των χρηστών μας.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε ή να εξαιρεθείτε από τα cookies

Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies από εμάς, μπορείτε να δώσετε οδηγίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί τα cookies από τον ιστότοπό μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί να δέχονται cookies από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να ενημερώσετε αυτές τις ρυθμίσεις είτε για να απορρίψετε εντελώς τα cookies είτε για να σας ειδοποιούν όταν ένας ιστότοπος προσπαθεί να ορίσει ή να ενημερώσει ένα cookie.

Εάν περιηγείστε σε ιστότοπους από πολλές συσκευές, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις σας σε κάθε μεμονωμένη συσκευή.

Παρόλο που ορισμένα cookies μπορούν να αποκλειστούν με μικρό αντίκτυπο στην εμπειρία σας από έναν ιστότοπο, ο αποκλεισμός όλων των cookies μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες και περιεχόμενο στους ιστότοπους που επισκέπτεστε.

elGreek