Gizlilik Politikası


Kaliforniya, ABD'deki kullanıcılar için CCPA'ya hazır Gizlilik Politikamız geçerlidir. Daha fazla bilgi için tıklayın.


1. Topladığımız bilgiler

Günlük verileri

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, sunucularımız web tarayıcınız tarafından sağlanan standart verileri otomatik olarak kaydedebilir. Bilgisayarınızın İnternet Protokolü (IP) adresini, tarayıcınızın türünü ve sürümünü, ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saatini ve tarihini, her sayfada geçirilen süreyi ve diğer ayrıntıları içerebilir.

Cihaz verileri

Web sitemize erişmek için kullandığınız cihaz hakkında da veri toplayabiliriz. Bu veriler, cihaz türünü, işletim sistemini, benzersiz cihaz tanımlayıcılarını, cihaz ayarlarını ve coğrafi konum verilerini içerebilir. Topladıklarımız, cihazınızın ve yazılımınızın bireysel ayarlarına bağlı olabilir. Bize hangi bilgileri sunduklarını öğrenmek için cihaz üreticinizin veya yazılım sağlayıcınızın politikalarını kontrol etmenizi öneririz.

Kişisel bilgi

Anket eşleştirmesi için aşağıdakiler gibi "kişisel bilgiler" isteyeceğiz:

 • E-Posta Adresi
 • Cinsiyet
 • Doğum tarihi
 • ZIP / posta kodu
 • Yaş/doğum tarihi
 • Katılımcı web sitesinden kullanıcı adı / kimlik

Ayrıca, aşağıdaki bilgileri talep edebiliriz:

 • Tarayıcı / dijital parmak izi
 • IP (İnternet Protokolü) / MAC (Medya Erişim Kontrolü) adresi
 • Cihaz kimlik numarası
 • IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği)
 • Kurabiye
 • coğrafi konum
 • Sosyal medya profilleri

Ve diğer gözlemlenebilir/demografik bilgiler:

 • İsim
 • Adres
 • Telefon numaraları
 • En yüksek eğitim seviyesi
 • Ailenin büyüklüğü
 • Kişisel tercihler (ürünle ilgili)
 • Hane geliri
 • Etnik / Irk
 • Politik düşünce
 • Sağlık / Tıbbi bilgiler
 • Din

Harici anketler sırasında sorulan veriler için: Make Opinion, yönlendirilen anketlerin sahibi/sponsoru değildir ve tüm sonuçlar ve veriler anketin sponsoruna aittir.

Görüş Yap aracılığıyla sağlanan anketlere katılanlar için: Müşterilerimiz adına ön yeterlilik sorularımıza verdiğiniz yanıtları uygulamamız içinde topluyoruz. Çeşitli cihazlardan veya Make Opinion uygulamasını kullanan farklı yayın ortaklarından hizmetimize giriş yapabilmeniz için e-posta adresinizi isteyebiliriz.

Make Opinion, profil bilgilerinizle eşleşen gelecekteki anketleri önermek için bu bilgileri veritabanında tutar. Önerilen bu anketlere katılım kesinlikle zorunlu değildir. Ayrıca bu bilgiler anket ortakları ile paylaşılmaktadır. Yanıtlayan sizseniz ve anket ortaklarımızın gizlilik uygulamalarımız ve depolanan verileriniz hakkında sorularınız varsa, lütfen doğrudan anket ortağıyla iletişime geçin. Sizi ilk kez anket ortaklarımızdan birine yönlendirdiğimizde, onların gizlilik politikaları yanıtlayana gösterilecektir.

2. İşleme için yasal dayanaklar

Kişisel bilgilerinizi yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işleyeceğiz. Sizinle ilgili bilgileri yalnızca bunu yapmak için yasal dayanaklarımız olduğunda toplar ve işleriz.

Bu yasal dayanaklar, kullandığınız hizmetlere ve bunları nasıl kullandığınıza bağlıdır, yani bilgilerinizi yalnızca şu durumlarda toplar ve kullanırız:

 • Tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için veya böyle bir sözleşmeye girmeden önce talebiniz üzerine adımlar atmanız (örneğin, bizden talep ettiğiniz bir hizmeti sağladığımızda) gerekliyse;
 • araştırma ve geliştirme, hizmetlerimizi pazarlamak ve tanıtmak ve yasal haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak gibi meşru bir menfaati (veri koruma menfaatleriniz tarafından geçersiz kılınmayan) karşılar;
 • belirli bir amaç için bunu yapmamız için bize izin veriyorsunuz (örneğin, size haber bültenimizi göndermemize izin verebilirsiniz); veya
 • yasal bir yükümlülüğe uymak için verilerinizi işlememiz gerekiyor

Sizinle ilgili bilgileri belirli bir amaç için kullanmamıza izin verdiğinizde, istediğiniz zaman fikrinizi değiştirme hakkına sahipsiniz (ancak bu, halihazırda gerçekleşmiş olan herhangi bir işlemi etkilemeyecektir).

Kişisel bilgileri gerekenden daha uzun süre tutmuyoruz. Bu bilgileri saklarken, kayıp ve hırsızlığın yanı sıra yetkisiz erişim, ifşa, kopyalama, kullanım veya değiştirmeyi önlemek için ticari olarak kabul edilebilir yöntemlerle koruyacağız. Bununla birlikte, hiçbir elektronik iletim veya depolama yönteminin 0 güvenli olmadığını ve mutlak veri güvenliğini garanti edemediğini tavsiye ediyoruz. Gerekirse, yasal bir yükümlülüğe uymak veya sizin hayati menfaatlerinizi veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak için kişisel bilgilerinizi saklayabiliriz.

Verileriniz aşağıdaki yasal hükümlere uygun olarak işlenecektir:

 • Onayınızla formlar, anketler vb. yoluyla gönderilen verilerle ilgili olarak, GDPR Madde 6 (1) (a)
 • Sözleşmeyi yerine getirmek için kullandığınız hizmetlerle ilgili olarak GDPR'nin 6 (1) (b) Maddesi geçerlidir
 • Aksi takdirde, özellikle meşru menfaatlere dayalı istatistiksel veriler ve çevrimiçi tanımlayıcılarla ilgili olarak, Madde 6 (1) (f) GDPR ("1. Topladığımız bilgiler" altında listelenen tüm günlük verileri, cihaz verileri ve kişisel bilgiler için).

3. Bilgilerin toplanması ve kullanılması

Bilgileri aşağıdaki amaçlarla toplayabilir, tutabilir, kullanabilir ve ifşa edebiliriz ve kişisel bilgiler bu amaçlarla uyumlu olmayan bir şekilde daha fazla işlenmez:

 • web sitemizdeki deneyiminizi kişiselleştirmenizi veya kişiselleştirmenizi sağlamak için;
 • web sitemize, ilgili uygulamalarımıza ve ilgili sosyal medya platformlarımıza erişmenizi ve bunları kullanmanızı sağlamak için;
 • sizinle iletişim kurmak ve iletişim kurmak için;
 • dahili kayıt tutma ve idari amaçlar için;
 • web sitemizi, ilgili uygulamaları ve ilgili sosyal medya platformlarını işletmek ve geliştirmek dahil olmak üzere analitik, pazar araştırması ve iş geliştirme için;
 • yarışmalar düzenlemek ve/veya size ek avantajlar sunmak;
 • size ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında tanıtım bilgileri ve ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz üçüncü taraflar hakkında bilgiler göndermek dahil reklam ve pazarlama için;
 • yasal yükümlülüklerimize uymak ve sahip olabileceğimiz her türlü anlaşmazlığı çözmek için; ve
 • iş başvurunuzu değerlendirmek için.

4. Kişisel bilgilerin üçüncü şahıslara ifşa edilmesi

Kişisel bilgileri şu kişilere ifşa edebiliriz:

 • BT hizmet sağlayıcıları, veri depolama, barındırma ve sunucu sağlayıcıları, reklam ağları, analitik, hata kaydediciler, borç tahsildarları, bakım veya sorun çözme sağlayıcıları dahil (bunlarla sınırlı olmamak üzere) hizmetlerini sunmalarını sağlamak amacıyla üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, pazarlama veya reklam sağlayıcıları, profesyonel danışmanlar ve ödeme sistemleri operatörleri;
 • çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve/veya ilgili kuruluşlar;
 • düzenlediğimiz herhangi bir yarışmanın sponsorları veya destekleyicileri;
 • size sunduğumuz mal veya hizmetler için ödeme yapmamanız durumunda kredi raporlama kurumları, mahkemeler, mahkemeler ve düzenleyici makamlar;
 • mahkemeler, mahkemeler, düzenleyici makamlar ve yasaların gerektirdiği şekilde, herhangi bir fiili veya olası yasal işlemle bağlantılı olarak veya yasal haklarımızı oluşturmak, kullanmak veya savunmak için;
 • size bilgi, ürün, hizmet veya doğrudan pazarlama sağlamada bize yardımcı olan acenteler veya taşeronlar dahil üçüncü taraflar; ve
 • verileri toplamak ve işlemek için üçüncü taraflar.

5. Kişisel bilgilerin uluslararası transferleri

Topladığımız kişisel bilgiler, bizim veya ortaklarımızın, bağlı şirketlerimizin ve üçüncü taraf sağlayıcıların tesislerinin bulunduğu Almanya'da saklanır ve işlenir. Bize kişisel bilgilerinizi vererek, bu denizaşırı üçüncü taraflara ifşa edilmesine izin vermiş olursunuz.

Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) ülkelerden AEA dışındaki ülkelere her türlü kişisel bilgi aktarımının, örneğin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart veri koruma maddelerinin kullanılması veya bağlayıcı şirket kuralları veya yasal olarak kabul edilen diğer araçlar.

Where we transfer personal information from a non-EEA country to another country, you acknowledge that third parties in other jurisdictions may not be subject to similar data protection laws to the ones in our jurisdiction. There are risks if any such third party engages in any act or practice that would contravene the data privacy laws in our jurisdiction and this might mean that you will not be able to seek redress under our jurisdiction’s privacy laws.

6. Haklarınız ve kişisel bilgilerinizin kontrolü

Seçim ve rıza: Bize kişisel bilgiler vererek, bu gizlilik politikasına uygun olarak kişisel bilgilerinizi toplamamıza, tutmamıza, kullanmamıza ve açıklamamıza izin vermiş oluyorsunuz. 16 yaşından küçükseniz, web sitesine erişim ve kullanım için ebeveyninizin veya yasal vasinin iznine sahip olduğunuzu ve onların (ebeveynleriniz veya vasiniz) size izin verdiğini yasaların bize izin verdiği ölçüde sağlamanız ve garanti etmeniz gerekir. bize kişisel bilgilerinizi sağlamak. Bize kişisel bilgi vermek zorunda değilsiniz, ancak bunu yapmazsanız, bu web sitesini veya bu sitede veya onun aracılığıyla sunulan ürünleri ve/veya hizmetleri kullanımınızı etkileyebilir.

Üçüncü şahıslardan alınan bilgiler: Üçüncü bir taraftan sizinle ilgili kişisel bilgiler alırsak, bu bilgileri bu gizlilik politikasında belirtildiği şekilde koruyacağız. Başka biri hakkında kişisel bilgi sağlayan üçüncü bir tarafsanız, kişisel bilgileri bize sağlamak için böyle bir kişinin rızasına sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz.

Kısıtlamak: Kişisel bilgilerinizin toplanmasını veya kullanılmasını kısıtlamayı seçebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmamızı daha önce kabul ettiyseniz, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman fikrinizi değiştirebilirsiniz. Bizden kişisel bilgilerinizi işleme şeklimizi kısıtlamamızı veya sınırlamamızı isterseniz, kısıtlamanın web sitemizi veya ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanımınızı nasıl etkilediğini size bildireceğiz.

Erişim ve veri taşınabilirliği: Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin ayrıntılarını talep edebilirsiniz. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin bir kopyasını talep edebilirsiniz. Mümkün olduğunda, bu bilgileri CSV formatında veya başka bir kolay okunabilir makine formatında sağlayacağız. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgileri istediğiniz zaman silmemizi isteyebilirsiniz. Ayrıca bu kişisel bilgileri başka bir üçüncü tarafa aktarmamızı da talep edebilirsiniz.

Düzeltme Herhangi bir bilginin bize ait olduğunu düşünüyorsanız, hakkınızdaki bilgilerin hatalı, güncelliğini yitirmiş, eksik, alakasız veya yanıltıcı, lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin. Alacağız yanlış olduğu tespit edilen herhangi bir bilgiyi düzeltmek için makul adımlar, eksik, yanıltıcı veya güncelliğini yitirmiş.

Veri ihlallerinin bildirimi: Herhangi bir veri ihlaliyle ilgili olarak bizim için geçerli olan yasalara uyacağız.

Şikayetler: İlgili bir veri koruma yasasını ihlal ettiğimizi düşünüyorsanız ve şikayette bulunmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin ve iddia edilen ihlalin tüm ayrıntılarını bize bildirin. Şikayetinizi derhal araştıracağız ve incelememizin sonucunu ve şikayetinizle ilgilenmek için atacağımız adımları belirterek size yazılı olarak yanıt vereceğiz. Ayrıca şikayetinizle ilgili olarak bir düzenleyici kurum veya veri koruma yetkilisi ile iletişime geçme hakkınız da bulunmaktadır.

Aboneliği iptal et: E-posta veri tabanımızdan çıkmak veya iletişimlerden (pazarlama iletişimleri dahil) çıkmak için, lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin veya iletişimde sağlanan devre dışı bırakma olanaklarını kullanarak devre dışı bırakın.

7. Çerezler

Siz ve sitemizdeki etkinliğiniz hakkında bilgi toplamak için "çerezler" kullanıyoruz. Çerez, web sitemizin bilgisayarınızda sakladığı ve sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmemiz için her ziyaret ettiğinizde eriştiği küçük bir veri parçasıdır. Bu, belirttiğiniz tercihlere göre size içerik sunmamıza yardımcı olur. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamıza bakın.

8. İş transferleri

Biz veya varlıklarımız satın alınırsa veya olası olmayan bir durumda işimizi kaybedersek veya iflas edersek, bizi satın alan taraflara devredilen varlıklar arasına verileri dahil ederiz. Bu tür aktarımların gerçekleşebileceğini ve bizi edinen tarafların kişisel bilgilerinizi bu politikaya göre kullanmaya devam edebileceğini kabul etmektesiniz.

9. Politikamızın sınırları

Web sitemiz, tarafımızca işletilmeyen harici sitelere bağlantı verebilir. Lütfen bu sitelerin içeriği ve politikaları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını ve ilgili gizlilik uygulamaları için sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyeceğimizi unutmayın.

10. Bu politikadaki değişiklikler

Kendi takdirimize bağlı olarak, mevcut kabul edilebilir uygulamaları yansıtacak şekilde gizlilik politikamızı değiştirebiliriz. Kullanıcıları web sitemiz aracılığıyla değişiklikler hakkında bilgilendirmek için makul adımlar atacağız. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikten sonra bu siteyi kullanmaya devam etmeniz, gizlilik ve kişisel bilgilerle ilgili uygulamalarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bu gizlilik politikasında önemli bir değişiklik yaparsak, örneğin kişisel bilgilerinizi işlediğimiz yasal bir temeli değiştirirsek, değiştirilen gizlilik politikasına yeniden onay vermenizi isteyeceğiz.

Opinion GmbH Veri Denetleyicisi Yap
Nana Gabelia
privacy@makeopinion.com
n.gabelia@makeopinion.com

Bu politika 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

Çin'den hizmetlerimizi kullanan üyeler için: Kişisel bilgilerimin Çin dışında şu ülkelerde işleneceğini anlıyorum: ABD, Kanada, Fransa, Romanya, İsrail, Pakistan ve Hindistan, mütevellileriniz Toluna, IPGeo ve IPQS tarafından.

LGPD GİZLİLİK BİLDİRİMİ

GİZLİLİK BEYANI-BREZİLYA

Brezilya'da bulunan kullanıcılara yönelik bu Gizlilik Bildirimi, Make Opinion GmbH Gizlilik Politikası'nda yer alan bilgileri tamamlar ve yalnızca Brezilya'da ikamet eden ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğer kişiler ("tüketiciler" veya "siz") için geçerlidir. Bu bildirimi, Brezilya Veri Koruma Yasası Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais'e (13,709/2018 Sayılı Yasa) (“LGPD”) uymak için kabul ediyoruz. LGPD'de tanımlanan tüm terimler, bu bildirimde kullanıldığında aynı anlama gelir.

LGPD

18 Eylül 2020'de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Brezilya sakinleri için yürürlüğe girdi. Brezilya'da bulunan bir kullanıcı olarak Gizlilik Politikamızda belirtilen haklara ek olarak, belirli sınırlamalara tabi olarak topladığımız kişisel bilgilerle ilgili olarak aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz:

 • İşlemenin varlığını teyit etme hakkı. Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi onaylamamızı isteme hakkınız vardır.
 • Verilere erişim hakkı. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilere ve kişisel verilerinizi paylaştığımız tüm kamu ve özel kuruluşlar hakkında bilgiler de dahil olmak üzere, bunları nasıl kullandığımız ve kimlerle paylaştığımız hakkında belirli bilgilere erişme hakkınız vardır. 
 • Eksik, yanlış veya güncel olmayan verileri düzeltme hakkı. Hakkınızda tuttuğumuz herhangi bir veriyi düzeltmek veya revize etmek isterseniz, bunu hesabınıza ve içerdiği bilgilere erişerek veya ekibimizle iletişime geçerek yapabilirsiniz.
 • LGPD'ye uygun olarak işlenmeyen gereksiz veya aşırı veri veya verileri anonim hale getirme, engelleme veya silme hakkı. Lütfen, talebe bağlı olarak, bunun belirli hizmetlerin askıya alınmasına veya durdurulmasına neden olabileceğini ve yasal ve/veya sözleşmeye dayalı saklama yönergelerine tabi olabileceğini unutmayın.
 • Açık bir talep yoluyla verilerin başka bir hizmet veya ürün sağlayıcısına taşınabilirliği hakkı. Hesap verilerinizin herhangi birini istediğiniz zaman üçüncü bir tarafa taşıma olanağı sağlıyoruz.
 • Veri sahibinin rızası ile işlenen kişisel verileri silme hakkı. Belirli istisnalara tabi olarak, verilerinizin kalıcı olarak silinmesini talep etme hakkınız vardır. Ancak, bu hakkın kullanılmasının hizmetlerin askıya alınmasına veya durdurulmasına neden olabileceğini ve ayrıca yasal ve/veya sözleşmeye dayalı saklama yönergelerine tabi olabileceğini lütfen unutmayın.
 • Onay vermeme olasılığı ve reddetmenin sonuçları hakkında bilgi edinme hakkı. Kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermeme olasılığı ve bu reddetmenin sonuçları hakkında bizden bilgi vermemizi isteme hakkınız vardır.
 • Rızayı iptal etme hakkı.

Lütfen yukarıda listelenen bu hakların hepsinin mutlak olmadığını ve bazı durumlarda sınırlamaların/istisnaların geçerli olduğunu unutmayın. Örneğin, belirli yasal kısıtlamalara veya sözleşme gerekliliklerine bağlıysak, talebinizi tam olarak yerine getiremeyebiliriz, ancak bu durumlarda, bu tür bir kararı size bildirmek için yine de yanıt vereceğiz.

Veri Taşınabilirliği ve Silme Haklarının Uygulanması

Yukarıda açıklanan veri taşınabilirliği ve silme haklarını kullanmak için lütfen bize doğrulanabilir bir tüketici talebi gönderin: privacy@cpx-reseach.com

İsteğinizi işleme koymadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerekecek. Doğrulanabilir tüketici talebi şunları yapmalıdır:

 • Hakkında kişisel bilgi topladığımız kişi veya yasal temsilci olduğunuzu makul bir şekilde doğrulamamızı sağlayan yeterli bilgiyi sağlayın.
 • Talebinizi doğru bir şekilde anlamamıza, değerlendirmemize ve yanıtlamamıza olanak sağlayacak yeterli ayrıntıyla açıklayın.

Kimliğinizi veya talepte bulunma yetkinizi doğrulayamazsak ve kişisel bilgilerin sizinle ilgili olduğunu teyit edemezsek, talebinize yanıt veremez veya size kişisel bilgi sağlayamayız. Doğrulanabilir bir tüketici talebinde bulunmak, bizde bir hesap oluşturmanızı gerektirmez. Yalnızca doğrulanabilir bir tüketici talebinde sağlanan kişisel bilgileri, talepte bulunanın kimliğini veya talepte bulunma yetkisini doğrulamak için kullanacağız.

Yanıt Zamanlaması ve Formatı

Doğrulanabilir bir tüketici talebine, alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde, ancak 30 günü geçmeyecek şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz. Bizde bir hesabınız varsa, o hesaba yazılı cevabımızı ileteceğiz. Bizde bir hesabınız yoksa, isteğinize bağlı olarak yazılı yanıtımızı posta veya elektronik olarak ileteceğiz. Verdiğimiz yanıt, varsa, bir talebi yerine getiremememizin nedenlerini de açıklayacaktır. Veri taşınabilirliği talepleri için, kişisel bilgilerinizi sağlamak için kolayca kullanılabilen ve bilgileri bir kuruluştan diğerine herhangi bir engel olmaksızın iletmenize izin verecek bir format seçeceğiz.

Doğrulanabilir tüketici talebinizi işleme almak veya yanıtlamak için herhangi bir ücret talep etmiyoruz.

LGPD'ye tabi bir müşterinizle ilgili olarak Make Opinion GmbH'ye veri sağladıysanız, kişisel bilgilerini bizimle paylaşmadan önce bu tür müşterilerin uygun onayını almaktan siz sorumlusunuz. 

Gizlilik Bildirimimizde Yapılan Değişiklikler

Bu gizlilik bildirimini kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Bu gizlilik bildiriminde değişiklik yaptığımızda, sizi e-posta veya web sitemizin ana sayfasındaki bir bildirim yoluyla bilgilendireceğiz.

İletişim bilgileri

Bu bildirim, Gizlilik Politikamız, kişisel bilgilerinizi toplama ve kullanma yöntemlerimiz, bu tür kullanımla ilgili tercihleriniz ve haklarınız hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa veya Brezilya yasaları kapsamındaki haklarınızı kullanmak istiyorsanız, lütfen çekinmeyin. bize ulaşın:

İnternet sitesi: www.cpx-research.com
E-posta: privacy@makeopinion.com
Posta adresi: Elfenallee 5, 13127 Berlin, Almanya

Çerez politikası

deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz. http://www.cpx-research.comdeneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu tanımlama bilgisi politikası, Make Opionion GmbH'nin gizlilik politikasının bir parçasıdır ve cihazınız ile sitemiz arasındaki tanımlama bilgilerinin kullanımını kapsar. Ayrıca, politikamız kapsamında olmasalar da, hizmetlerinin bir parçası olarak çerezleri de kullanabilen, kullanabileceğimiz üçüncü taraf hizmetleri hakkında temel bilgiler sağlarız.

Bizden çerez kabul etmek istemiyorsanız, tarayıcınıza bizden çerezleri reddetmesi talimatını vermelisiniz. http://www.cpx-research.comsize istediğiniz içerik ve hizmetlerden bazılarını sağlayamayacağımız anlayışıyla.

Çerez nedir?

Çerez, ziyaret ettiğinizde bir web sitesinin cihazınızda sakladığı, genellikle web sitesinin kendisi hakkında bilgi, siteye geri döndüğünüzde web tarayıcınızı tanımasını sağlayan benzersiz bir tanımlayıcı ve bu amaca hizmet eden ek veriler içeren küçük bir veri parçasıdır. tanımlama bilgisi ve tanımlama bilgisinin kendisinin kullanım ömrü.

Çerezler, belirli özellikleri etkinleştirmek (örn. oturum açmak), site kullanımını izlemek (örn. analitik), kullanıcı ayarlarınızı saklamak (örn. saat dilimi, bildirim tercihleri) ve içeriğinizi kişiselleştirmek (örn. reklam, dil) için kullanılır. .

Ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından ayarlanan tanımlama bilgileri, normalde "birinci taraf tanımlama bilgileri" olarak adlandırılır ve genellikle yalnızca o sitedeki etkinliğinizi izler. Diğer siteler ve şirketler (yani üçüncü taraflar) tarafından belirlenen çerezlere “üçüncü taraf çerezleri” denir ve aynı üçüncü taraf hizmetini kullanan diğer web sitelerinde sizi izlemek için kullanılabilir.

Çerez türleri ve bunları nasıl kullandığımız

Temel çerezler

Temel çerezler, bir web sitesi deneyiminiz için çok önemlidir ve kullanıcı oturum açma, hesap yönetimi, alışveriş sepetleri ve ödeme işleme gibi temel özellikleri etkinleştirir. Web sitemizde belirli işlevleri etkinleştirmek için gerekli çerezleri kullanıyoruz.

Performans çerezleri

Performans çerezleri, hakkınızda kişisel bilgiler toplanmadan, ziyaretiniz sırasında bir web sitesini nasıl kullandığınızın takibinde kullanılır. Tipik olarak, bu bilgiler anonimdir ve şirketlerin ziyaretçi kullanım modellerini anlamalarına, kullanıcılarının karşılaşabilecekleri sorunları veya hataları belirlemelerine ve teşhis etmelerine ve hedef kitlelerinin genel web sitesi deneyimini iyileştirmede daha iyi stratejik kararlar almalarına yardımcı olmak için tüm site kullanıcıları arasında izlenen bilgilerle birleştirilir. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi (birinci taraf) veya üçüncü taraf hizmetleri tarafından ayarlanabilir. Sitemizde performans çerezleri kullanıyoruz.

İşlevsellik çerezleri

İşlevsellik tanımlama bilgileri, cihazınız ve ziyaret ettiğiniz web sitesinde yapılandırabileceğiniz tüm ayarlar (dil ve saat dilimi ayarları gibi) hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgilerle web siteleri size özelleştirilmiş, geliştirilmiş veya optimize edilmiş içerik ve hizmetler sağlayabilir. Bu tanımlama bilgileri, ziyaret ettiğiniz web sitesi (birinci taraf) veya bir üçüncü taraf hizmeti tarafından ayarlanabilir. Sitemizde seçilen özellikler için işlevsellik çerezleri kullanıyoruz.

Hedefleme/reklam çerezleri

Hedefleme/reklam çerezleri, hangi promosyon içeriğinin size ve ilgi alanlarınıza daha uygun ve uygun olduğunu belirlemek için kullanılır. Web siteleri bunları hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamı görme sayınızı sınırlamak için kullanabilir. Bu, şirketlerin kampanyalarının etkinliğini ve size sunulan içeriğin kalitesini artırmalarına yardımcı olur. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi (birinci taraf) veya üçüncü taraf hizmetleri tarafından ayarlanabilir. Üçüncü taraflarca belirlenen hedefleme/reklam çerezleri, aynı üçüncü taraf hizmetini kullanan diğer web sitelerinde sizi izlemek için kullanılabilir. Sitemizde hedefleme/reklam çerezleri kullanıyoruz.

Sitemizdeki üçüncü taraf çerezleri

Web sitelerimizde, örneğin analitik sağlayıcılar ve içerik ortakları gibi üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz. Bu üçüncü taraflara, bizim adımıza belirli görevleri yerine getirmeleri için seçilen bilgilere erişim izni veriyoruz. Sağladıkları hizmetleri sunmak için üçüncü taraf çerezleri de ayarlayabilirler. Üçüncü taraf çerezleri, aynı üçüncü taraf hizmetini kullanan diğer web sitelerinde sizi izlemek için kullanılabilir. Üçüncü taraf çerezleri üzerinde kontrolümüz olmadığı için, bunlar Make Opinion GmbH'nin çerez politikası kapsamında değildir.

Üçüncü taraf gizlilik sözümüz

Hizmetlerini kaydetmeden önce, uygulamalarının bizimkiyle uyumlu olduğundan emin olmak için tüm üçüncü taraf sağlayıcılarımızın gizlilik politikalarını inceleriz. Kullanıcılarımızın gizliliğini tehlikeye atan veya ihlal eden üçüncü taraf hizmetlerini asla bilerek dahil etmeyeceğiz.

Çerezleri nasıl kontrol edebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz

Bizden çerez kabul etmek istemiyorsanız, tarayıcınıza web sitemizden çerezleri reddetmesi talimatını verebilirsiniz. Çoğu tarayıcı, varsayılan olarak tanımlama bilgilerini kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır, ancak bu ayarları, tanımlama bilgilerini tamamen reddetmek veya bir web sitesi bir tanımlama bilgisi oluşturmaya veya güncellemeye çalıştığında sizi bilgilendirmek için güncelleyebilirsiniz.

Web sitelerine birden fazla cihazdan göz atıyorsanız, her bir cihazdaki ayarlarınızı güncellemeniz gerekebilir.

Bazı tanımlama bilgileri, bir web sitesi deneyiminiz üzerinde çok az etkiyle engellenebilse de, tüm tanımlama bilgilerinin engellenmesi, ziyaret ettiğiniz sitelerdeki belirli özelliklere ve içeriğe erişemeyeceğiniz anlamına gelebilir.

tr_TRTurkish